صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 61618
تعداد نوشته ها : 47
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

گرامی باد خاطره معلم شهید مرتضی مطهری

روزمعلم گرامی باد

 معلم چراغ هدایت وشمع فروزان حقیقت معنوی انسان است روشنایی هدایت و فروغ جاویدان رسالت بزرگی وبزرگواری است معلم وجودی بی ادعاست وادعایی بر وجود او جوهر وجود در بزم تاریکی ها می باشد سرشتی زیبا در بین سیرت های زشت است مقیاس روشنایی وتاریکی است که با آن می توان حد فاصل بوجود آمده را مشخص کرد او میزان تشخیص است آنگاه که با هیچ  وپوچ نمی توان سنجشی کرد او به میان می آید وبر شاهین می نشیند خود ناظر است وشاهد بدون اینکه در محتوا وقالب تغییری بدهد اما تغییر دهنده است وخود متغییر نیست حادث است اما حادثه بد نمی آفریند وخود در آن ذوب نمی شود روشنی ونور است بدون آنکه خاموش شود نورش به همه می رسد بدون کمترین چشم داشتی دل در گرو روشنایی دارد معلم وجود بی منتهی حقیقت فرهنگ است فرهنگ را می آفریند او می سوزد نور می دهد وخود لذت می برد عشق است مظهر عاشقی است چشمه زلال وصاف وجوشانی است که به اطراف خود مهر را می گستراند مهر ورزی را هدیه می دهد امواج خروشان دریاست که با ارتفاع  موج خود طوفان می آفریند صخره های سخت وسنگین را درهم می کوبد موج می آورد ابر می آورد باران می آفریند صخره ها را میکوبد گلها را نوازش می دهد سبزه ها را به رقص در می آورد دل ها را نوازش می دهد شقیق ها وگلهای سرخ را در بر می گیرد معلم سنگر دار بی سنگر است سنگری است که در پشت آن معنویت وانسانیت محفوظ می ماند معلم پرچمدار مبارزه است .آن روزگار سخت که طاغوت واستکبار بر آن شده بود تا حقیقت وجود انسانیت را بخشکاند اما همین معلمان  سلاح مبارزه بر دست گرفتند وعلیه طاغوت مبارزه کردند در دوران سیاهی وتاریکی چه بسیار معلمانی که در زندانهای سیاسی رژیم ضد انسانی شاه جان باختند در مظلومیت وتنهایی بدون صدا وآرام وبی آنکه حتی رد پایی از انها بماند سنگینی شکنجه ها را به عشق روشنایی تحمل کردند وچه بسا افرادی که سالها از کار بر کنار شدند اما در گوشه غربت وتنهایی دست از مبارزه نکشیدند سالهای اوایل انقلاب اسلامی گاهی بر دیوارها اسامی معلمین مبارز وشهید شده را می نوشتند ویاد وخاطره آنها را گرامی می داشتند افتخارات معلمین وهدایت گری آنها زمانی به اوج خود رسید که استکبار بر لجاجت خود ادامه داد وجنگ ناخواسته روشنایی وتاریکی را بوجود آورد آنگاه بود که در خط مبارزه فیزیکی معلم را در کنار دانش آموز در یک سنگر دوشادوش همدیگر می دیدی که مبارزه می کنند معلم وجود مبارز وحقیقت زنده تاریخ است  معلم هادی جامعه در بحران است  معلم تداوم دهنده حرکت انییا ئ الهی است روشنگر جامعه وسکان هدایت فکری است  معلم وابسته به زمان ومکان نیست فراتر از آن است وفراتر از آن حرکت می کند سکون ندارد دائم می سازد اگر چه خود بسوزد معلم تداعی سوختن یکی برای همه است معلم مرزهای جغرافیایی را در می نوردد وحرکت می کند تا مقهور مکان نشود تا در زمان نماند.همیشه تاریخ  این معلم های بی ادعا بوده اند که مسیر جامعه را تغییر داده اند وخود تغییر نکرده اند قدر ومنزلت معلم نه بواسطه یاد دادن ویاد گرفتن است ونه بخاطر سوختنش بلکه به خاطر خود گذشتگی وایثار است خودرا صرف جامعه کردن وخودرا صرف افراد نمودن وانتظاری نداشتن چه بسا انسانهای بزرگی ودانشمندانی  که تمام خدمات خودرا مرهون زحمات معلم های خود می دانند وچه بسیار حاکمان ظلمی که بر اثر منش ورفتار معلمینی دست از جور خود کشیده اند وراه حقیقت گرفته اند  معلم  مظهر آزادی واندیشه است خود اندیشه است باور است  رودخانه است سیل خروشان را در مسیر خود آرام می کند سیل بنیان کن را تبدیل به آبی گوارا برای کشتزار می کند سنگ های سخت وگل ولای وماسه را به ترتیب منظم ومهربان بر مسیر خود هر کدام را بگونه ای هدایت می کند  کشتی نجات است ساکنان خودرا از هر قوم ونژادی که باشد به مقصد می رساند همه به او اعتماد دارند او معتمد دل هاست  معلم صدای اذان است همه را بخود می خواند وآرامش می دهد معلم سرچشمه آبادی است آبادانی را به همراه دارد وبه دیگران می بخشد آنگاه که بر تخته سیاه با گچ سفید با مهربانی وصبر با متانت وخوش کلامی دست خودرا بالا می برد وآرام گچ سفید را بر روی تخته سیاه می کشد ومی نویسد  آ.... آ ....آب...... آب ...آبادی .....آب .. آب ......آزادی ......یاد وخاطره معلمین شهید در زندانهای سیاسی رژیم ستم شاهی گرامی باد ... گرامی باد حماسه فداکاری معلم های سلاح بدوش در دوران دفاع مقدس گرامی باد خاطره معلمین شهید که تا پای جان بر افکار معلمی خود ایستادند ونشان دادند که معلم پرچمدار است فروغ عشق است وتجلی نور است .گرامی باد فداکاری ومبارزه معلم شهید مرتضی مطهری مجاهد نستوه دلاور مرد عرصه مبارزه فرهنگی در زمان رژیم طاغوت مبارز مجاهدی که جان در طبق اخلاص ومعلمی خود گذاشت مبارز مجاهدی که فراتر از زمان ومکان بود داعیه مبارزه با رژیم نژاد پرست وغاصب اسرائیل را داشت معلمی که الگو برای تمام معلم هاست شمعی که تمام شمع ها از او روشنی می گیرند .تقدیم به تمام معلم ها                 نویسنده شریف                      نظر دهید لطفا  
دسته ها :
يکشنبه ششم 2 1388
X